Woensdag 3 maart 2021

Ontdek de Torendolheid van architect Pierre Cuypers op Kasteel De Haar

 Dit voorjaar zet Kasteel de Haar Cuypers op een voetstuk tijdens de expositie ‘Torendol’. De alom geprezen, maar ook bekritiseerde, architect werd niet voor niets Torendolheid verweten. Overal waar je kijkt; torens, torens en nog eens torens! Bij Kasteel de Haar is met eigen ogen de voorliefde van Cuypers voor torens en dramatische dakenlandschappen te zien tijdens de expositie Torendol.
CUYPERS OP EEN VOETSTUK
Precies 100 jaar geleden overleed één van Nederlands bekendste architecten; Pierre Cuypers. Alom geprezen voor zijn werk aan onder andere het Rijksmuseum (1876-1885), het Centraal Station (1881-1889) en het imposante Kasteel de Haar (1890-1912).
Aan het einde van de 19e eeuw was er van het oorspronkelijke middeleeuwse Kasteel de Haar niet veel over. Het kasteel was vervallen tot een romantische ruïne. Architect Pierre Cuypers kreeg van baron Van Zuylen van Nijevelt (1860-1934) opdracht het kasteel in volle glorie te herbouwen.
Cuypers handhaafde bij de herbouw de locatie van de originele torens, maar maakte ze veel groter en hoger. Ook de bijgebouwen, zoals het Châtelet en diverse poortgebouwen, bestaan in de basis uit torens. De torens en daken van het hele complex moesten zich als de skyline van een miniatuurstad tegen de lucht aftekenen. Zelfs in de ontwerpen voor het interieur en de collectie van het kasteel zien we de voorliefde van Cuypers voor torens terug.
Dit voorjaar, als de kasteelpoorten weer openen, staat Kasteel de Haar helemaal in het teken van Torens. Echte eeuwenoude torens van baksteen, miniatuurtorens, torens in kinderspeelgoed, torens als symbool en de betekenis van torens voor de architect van Kasteel de Haar: Pierre Cuypers. Houd onze website en social media kanalen in de gaten. Zodra Kasteel de Haar weer open kan, wordt bekend gemaakt wanneer de expositie start. 
Deze expositie is mogelijk gemaakt door de bijdragen van Prins Bernhard Cultuur Fonds, K.F. Heinfonds, Elise Mathildefonds en Fentener van Vlissingenfonds.

Zondag 28 februari 2021

Emmaus Haarzuilens steunt projecten met €156.000

Emmaus Haarzuilens heeft in 2020 ruim €156.000 aan projecten gedoneerd. De steun is vooral besteed aan kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die gericht zijn op zelfredzaamheid. Dit jaar was er speciale aandacht voor corona-gerelateerde doelen.
Zo ging financiële hulp naar Stichting Kleine Coronahulp en het steunfonds van Emmaus International. Dit laatste dient om Emmausgroepen wereldwijd te helpen voortbestaan nu lockdowns de verkoop van tweedehands goederen stilleggen of stilgelegd hebben. Ook ging een bedrag naar een Keniaanse school om de lerarensalarissen te kunnen betalen toen de scholen gesloten waren. Dichter bij huis ontvingen organisaties die zich voor de lokale gemeenschap inzetten een donatie, zoals de Dierenweide in Vleuten en Voedselbank Utrecht (i.s.m. lokale sportverenigingen). Op de website staat een overzicht van de projectensteun 2020: 
https://emmaus-utrecht.nl/nieuws/gesteunde-projecten-2020-emmaus-haarzuilens-en-utrecht
De inkomstenbron van woonwerkgemeenschap Emmaus, sinds 1966 gevestigd op Eikstraat 14 in Haarzuilens, is de verkoop van tweedehands goederen. Naast geld, genereert de kringloopbedrijvigheid een zinvolle tijdsbesteding voor bewoners van de woongroep en tientallen vrijwilligers. Bewoners leven op basis van kost, inwoning en zakgeld. Hierdoor kan Emmaus Haarzuilens financieel onafhankelijk zijn en bovendien vele projecten en organisaties steunen.  Gelukkig kon in 2020 genoeg omzet worden gemaakt om de projectenpot te vullen, ondanks de tijdelijke sluiting en andere coronamaatregelen.

Ook op deze plekken in en rond de stad Utrecht komen misschien grote windmolens

Naast de polder Rijnenburg zijn er volgens Utrecht meer plekken in de stad geschikt voor de komst van grote windmolens. Het college van burgemeester en wethouders denkt aan Lage Weide, het Utrecht Science Park, de Voordorpse polder en het Noorderpark. In het buitengebied ten westen van de stad wordt gedacht aan: Ockhuizen, Haarzuilens en polder Bijleveld.

Donderdag 21 januari 2021

Geertje’s Hoeve teleurgesteld over werkwijze gebiedsbeheerder Natuurmonumenten en Provincie Utrecht

De komst van betaald parkeren is totaal niet naar onze zin en druist in tegen alles waar Rick en Anne van Rijn van de Geertje’s Hoeve zich sinds de komst van de recreatieve boerderij in 2004 sterk voor hebben gemaakt. Wij ontvangen met veel plezier elk jaar vele bezoekers op de boerderij, zonder entree te vragen en op een open laagdrempelige manier. Het naastgelegen parkeerterrein was altijd van de provincie en is in 2018 opeens eigendom geworden van Natuurmonumenten. Zij leggen nu willens en wetens en zonder enige blijk van de wederzijdse belangen en kansen voor de regio een drempel voor onze boerderij. Dat gaat volledig in tegen alles waar we voor staan. In 2011 schreven de ondernemers Rick en Anne zich in om invulling te geven aan de pleisterplaats om een recreatieve buitenplaats te realiseren waarin, voor alle lagen van de bevolking, ruimte geboden werd. Maar Rick en Anne konden hier niet zomaar beginnen, er was een uitgebreidde selectieprocedure waar de gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Natuurmonumenten en andere partijen zitting in hadden. Uiteindelijk werden we na een intensieve selectieprocedure verkozen, waarbij de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van onze boerderij een doorslaggevende rol speelde.
Wij zijn nooit eigenaar geweest van het parkeerterrein dat naast Geertje’s Hoeve ligt. Maar we hadden ook niet kunnen bevroeden dat we nooit de kans zouden krijgen om eigenaar te worden of beter gezegd: je verwacht als aanliggend eigenaar met een direct belang wel dat de provincie, die het algemeen belang dient, ons ook in de gelegenheid zou stellen het perceel te kunnen aankopen.  Toen we hoorden dat de provincie Utrecht het perceel voor € 1,-. heeft verkocht aan Natuurmonumenten, beseften we hierin totaal te zijn gepasseert. Een aankoop was uiteraard een reeele optie voor ons geweest. Uit de stukken die openbaar te raadplegen zijn en die betrekking hebben op de verkoop blijkt dat er voorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van dit perceel.  Het moet opengesteld blijven en het dient een publieke functie te behouden, de toegankelijkheid voor het publiek dient gewaarborgd te blijven. Op basis van de informatie uit de notariële akte valt op te maken dat de koopprijs is verlaagd vanwege deze bijzondere voorwaarde(n). Vele hectares zijn gekocht voor de symbolische koopsom van € 1,-. Feit is dus dat er verplichtingen zijn opgelegd door Provincie Utrecht waardoor het perceel amper waarde heeft en dat deze verplichtingen met voeten worden getreden door Natuurmonumenten. Immers, indien aan het perceel een bestemming kan en mag worden toegekend die zo lucratief is als betaald parkeren.......had dat tot een andere koopsom moeten leiden. Hierin is het aan de Provincie Utrecht om Natuurmonumenten aan de afspraken te houden.

Maandag  1 februari 2021

Winkelkar vol plastic huisjes terug naar de supermarkt in Vleuten: ‘Vervuiler moet zijn eigen afval recyclen’

Met een kar vol plastic speelgoedhuisjes meldde zich dit weekend Jan Degenaar uit Haarzuilens bij het AH-filiaal in Vleuten. Vanuit de gedachte dat een vervuiler bij voorkeur zelf zijn plastic afval moet recyclen, wilde hij ze daar weer inleveren. Bij elke vijftien euro aan boodschappen kregen rond kerst 2019 klanten zo'n huisje mee. Er viel uiteindelijk een heel winterdorp mee te bouwen. Maar bij het kringloopbedrijf van Emmaus in Haarzuilens zagen ze nadien diezelfde huisjes in groten getale voorbij komen omdat ze in het hardplastic afval terecht waren gekomen. Eén medewerker is ze gaan bewaren, met de bedoeling het afval terug te brengen naar de bron. 

Haarrijn

Een plek waar u dorps en landelijk kunt wonen maar wel in een prettige nieuwbouwwoning of appartement. Perfect aangesloten op de A2 en met de prachtige Haarrijnseplas naast de deur. Dat is wonen in Haarrijn.
Wonen aan de Haarrijnseplas
Water en groen bepalen de sfeer van Haarrijn. Landelijk maar met veel variatie. Met veel openbare ruimte, ruime kavels met twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen, appartementen op het strand en woningen direct aan en op het water. Ook is er ruimte voor het bouwen van uw droomwoning op een vrije kavel. In Haarrijn liggen goede kansen om energieneutraal of energieleverend te bouwen. Uiteindelijk komen er maximaal 650 woningen in Haarrijn. Tussen de woonbuurt en de A2 komt een klein bedrijventerrein (12 ha.) met geluidswering.
Haarzuilens.net, is bedoeld om informatie te geven over alles wat te maken heeft met het dorp Haarzuilens of de bewoners. Zo is er in het hoofdstuk Historie een onderdeel met oude verhalen. Deze zouden wij graag willen aanvullen met verhalen van mensen die bijvoorbeeld in Haarzuilens hebben gewoond, gewerkt of iets hebben mee gemaakt wat leuk, interesant of als een stukje geschiedenis toegevoegd kan worden. Mocht u belangstelling hebben om uw verhaal terug te vinden op de Haarzuilens.net site, stuur ons dan een email naar:
Kasteel de Haar, door Wiebe de Jager

Gegevens Haarzuilens

Klik voor info

Klik op de afbeelding voor meer info.