Het Kasteel de Haar

pagina 2

Egmaont werd in 1934 heer en meester van het inmiddels herbouwde kasteel. Hij stierf in 1960 en sindsdien is baron Thierry Frederic Etienne Helen baron van Zuylen van Nyevelt de eigenaar van het kasteel De Haar.Bij kasteel De Haar staat een kapel met een vijftiende eeuws karakter, voorzien van een waarschijnlijk nog oudere torenromp. De kronieken maken sinds 1420 melding van de kapel, die nog geregeld dienst doet. De kapel bevat de sterk beschadigde grafzerk van Dirk van Zuylen van de Haar, overleden in 1503 en de fraai bewaarde grafzerk van zijn naamgenoot die op 5 juni 1580 het leven liet.
De bezitters van het kasteel zijn vanaf de herbouw van het slot bijgezet in de kapel. Paul Paulus IV gaf overigens in 1555 aan Dirk van Zuylen, Heer van De Haar, het recht om in de kapel doopplechtigheden te houden.
In vroegere tijden was het gebruikelijk om dorpen te bouwen rondom het kasteel. Het kasteeldorpje, Haarzuilens was geen uitzondering op die regel. Toen Henri Copijn in 1892 in opdracht begon aan de aanleg van een park rond het kasteel bleek het dorp Haarzuilens geen plaats in de tuinaanleg. Het werd daarom een kilometer verplaatst naar de plek waar het nu ligt, aan de rand van het park. Voordat het hele dorp zijn nieuwe plek had, was het 1898. Alleen de kapel bleef staan waar hij stond.


In de loop der eeuwen is het dorp nauwelijks uitgebreid. Zeker sinds het kasteel aan het eind van de 17 de eeuw niet meer bewoond werd en langzamerhand verviel tot ruïne zal de ontwikkeling van het dorp vrijwel stilgestaan hebben. In het midden van de vorige eeuw stonden er in de gehele gemeente De Haar 44 huizen en boerderijen, waarvan zo'n twintig in het dorp.

Aan het eind van de 19de eeuw moest het oude dorp, dat destijds in de beschutting van het oude kasteel was ontstaan, wijken voor de plannen van de nieuwe kasteelheer. Het kasteel werd op grootse wijze herbouwd en de omringende gronden werden ingericht als park, dat tevens als jachtgebied kon dienst doen.

Voor de bewoners van het oude dorp werd ongeveer 850 meter ten oosten van het kasteel een nieuw dorp gebouwd, het huidige dorp Haarzuilens.