Leuk, die dierenweide! U bent er vast wel eens langsgekomen, om te spelen met de (klein) kinderen, om te kijken naar de jonge geitjes, of misschien alleen maar om uw oude brood op te maken…
Als u de Dierenweide Haarzuilens niet kent, is het de moeite waard om er even te kijken. Als u het dorp van begin tot eind doorloopt/doorrijdt, komt u er vanzelf langs, de dierenweide is niet te missen!
De Dierenweide Haarzuilens bestaat al sinds 1985. En sinds die tijd wordt alles wat nodig is om ‘m te laten bestaan, gedaan door vrijwilligers uit het dorp. Het grootste deel van de kosten wordt door donateurs en sponsors opgebracht. Het is dus best bijzonder dat we in ons mooie dorp een mooie dierenweide hebben!
Het is gezellig om naar de dieren te kijken, de geiten en schapen en de pauwen en kippen te voeren, op een bankje te zitten en te spelen op het speelterreintje naast de wei.
Maar de dierenweide doet meer. We proberen een bijdrage te leveren aan het in stand houden van een aantal oude Nederlandse rassen, waaronder de Nederlandse Landgeit, een oud, van oorsprong Nederlands, geitenras, met sterke, langharige geiten. De Nederlandse landgeit staat op de lijst van zeldzame huisdierrassen.
In de vijver op de dierenweide zwemmen verschillende soorten eenden en ganzen.
En u heeft ze vast gezien: er zijn de laatste jaren steeds  ooievaars die het nest op de dierenweide gekozen hebben om er hun jongen groot te brengen! Ze vliegen af en aan met voedsel en klepperen ter begroeting er vrolijk op los. We hopen dat ze elk voorjaar terugkomen.
Er staat sinds mei 2013 een huiszwaluwentil in de dierenweide. Het duurt meestal een aantal jaren voor de huiszwaluwen zo’n til ontdekken en er gaan nestelen.

BELANGRIJKE OPROEP !!! 
De dierenweide wordt gerund door vrijwilligers, maar zonder geld is dit natuurlijk heel lastig. Elk jaar ontvangen we een kleine subsidie van de gemeente, maar dit is niet genoeg om alle kosten te dekken. We denken dat veel mensen genieten van al deze mooie dieren op onze dierenweide en willen dan ook graag dat deze blijft bestaan. Met uw financiële hulp kunnen wij dit voor elkaar krijgen! Wilt u ons financieel ondersteunen, dan kunt u uw donatie overmaken op
bankrekeningnummer NL76 RABO 0367 5555 49 t.n.v. Stichting Dierenweide Haarzuilens
o.v.v. uw naam en adres.

GEGEVENS STICHTING DIERENWEIDE HAARZUILENS:

Fiscaal nummer/RSIN:  8041.05.431
 
Postadres:      
Secretaris Dierenweide Haarzuilens
Eikstraat 3, 3455 SJ Haarzuilens
 
Bezoekadres:  
Ockuizerweg 11a
(hoek Weth. De Greeflaan/Ockhuizerweg, Haarzuilens)
 
Bestuur:          
W. Versteeg, voorzitter
C.A.M. Meijer, penningmeester
J. Doornebal, secretaris


 
2020 BELEIDSPLAN, WERKPLAN, BELONINGSBELEID_1.pdf
click to download
2019 jaarverslag Dierenweide Haarzuilens -2e pagina.pdf
click to download
2019 jaarverslag Dierenweide Haarzuilens-1e pagina.pdf
click to download
2019 financieel overzicht Dierenweide Haarzuilens.pdf
click to download
2018 Jaarverslag Dierenweide Haarzuilens.pdf
click to download
2018 financieel overzicht Dierenweide Haarzuilens.pdf
click to download